Pasientskadenemda ga seg en uke før hovedforhandling

Jente 18 år som utviklet en synshemming (Amblyopi) på sitt det ene øye som følge av at hun ikke ble kalt inn til rutinemessig 4 årskontroll på Helsestasjonen. Dette var ikke i samsvar med gjeldende rutiner og ble ansett å utgjøre en «svikt ved behandlingen», jf. pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a. NPE erkjente erstatningsansvar, men avslo krav om utbetaling av standarderstatning/barneerstatning fordi deres rådgivende øyelege mente at den behandlingsrelaterte medisinske invaliditetsgraden var på 12 %, dvs. under grensen for rett til standarderstatning (som er 15 %). NPEs vedtak ble påklaget til Pasientskadenemnda, som innhentet ytterligere en sakkyndig vurdering. Nemndas sakkyndig vurderte invaliditetsgraden til 8-10 %, og NPEs avslag ble opprettholdt. Ingen av de sakkyndige for forvaltningen undersøkte eller gjorde selvstendige tester av jenta. Det ble deretter tatt ut søksmål for tingretten, som rettsoppnevnte sakkyndig øyelege. Den rettsoppnevnte sakkyndige gjorde egen undersøkelse av jenta, og vurderte den behandlingsrelaterte medisinske invaliditetsgraden til 16 %. Èn uke før hovedforhandling ga Staten v/Pasientskadenemnda seg og erkjente at de må betale standarderstatning med ca. kr 600.000,- I tillegg måtte Staten dekke alle sakens omkostninger. Saken er et godt eksempel på hvor viktig det er for skadelidte at de sakkyndige som vurderer saken foretar selvstendige undersøkelser og tester.  Vår sak 1847 – advokat Roander

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *