Du kan ha krav på erstatning

Dersom det er begått feil i den medisinske behandlingen du har mottatt, og du er påført en skade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda.

Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte, kan det værer aktuelt å kreve erstatning for utgifter, inntektstap, og menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse). Hvis noen dør som følge av feilbehandling kan det være aktuelt å kreve forsørgertapserstatning.

Du kan lese mer om pasientskade her.

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

I 2018 oppnådde Advokatfirmaet Roander & Co forlik/dom til fordel for våre klienter i 18 saker hvor det ble tatt ut søksmål for domstolene. Langt over 50 % av søksmålene har altså endt opp til fordel for våre klienter.

Ring oss for en uforpliktende prat om din sak

Thomas Roander
Advokat/partner/daglig leder
Mobil 971 71 388
thomas@roander.no
TelephoneCell phone
Lars Kjønniksen
Advokat/partner
Mobil 955 24 787
lars@roander.no
E-postTelefonCellphone
Janne Larsen
Advokat/partner
Mobil 951 01 788
 janne@roander.no
E-PostTelefonCellphone
Espen Seeberg
Advokat/partner
Mobil 977 35 986
E-post: espen@roander.no
E-Post

Gutt, født 2004 – Asfyksiskade med alvorlig CP

Av admin | 11. mai 2017

Asfyksiskade med alvorlig CP og mental retardasjon. Spørsmål om forsinket forløsning og om CTG/STAN ble tolket riktig. Videre var det…

Fødselsskadet gutt, født 2007. 

Av admin | 11. mai 2017

Forsinket forløsning, oksygenskade, spastisk unilateral cerebral parece. Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda kom til at fødselshjelpen hadde vært adekvat og i…

Rosenborg-saken

Av Thomas Roander | 22. november 2016

Rosenborg-saken ved NTNU i Trondheim hvor flere studenter på 1970- og 80-tallet ble eksponert for kreftfremkallende stoffer under studieforsøk på laboratoriet.…

Skadet ifm sprengningsulykke

Av Thomas Roander | 22. november 2016

Mann (33), skadet ifm sprengningsulykke i forsvaret. Betydelige fysiske og psykiske skader. Spørsmål om avkorting av erstatningen pga forhold på skadelidtsiden…

Skadet under førstegangstjenesten

Av admin | 22. november 2016

Mann (31), skadet under førstegangstjenesten under fotballtrening. Prolaps i ryggen, betydelig smerteproblematikk. Erstatningsansvar erkjent. Tilkjent en samlet erstatning i overkant av…

Skadet hånden med kniv på jobb

Av admin | 22. november 2016

Kvinne (49). Skadet hånden med kniv på jobb. Forsikringsselskapet tilkjente henne yrkesvalgshemmingserstatning med kr. 450.000,- og avviste ytterligere erstatningsutbetaling. Saken ble…

Stanget hodet kraftig i et rør

Av Thomas Roander | 22. november 2016

Mann, f. 1966. Nordsjøarbeider. Stanget hodet kraftig i et rør under gange slik at hjelmen sprakk. Fikk umiddelbare og vedvarende plager…

Skadet under arbeid ombord på fiskebåt

Av admin | 22. november 2016

Mann (34) skadet under arbeid ombord på fiskebåt. En metallkomponent på dekk traff mannens legg og ankel slik at det oppstod…

Fall fra et stilas

Av admin | 22. november 2016

Arbeidsulykke. Mann f. 1967. Arbeider som maler. Han ble blendet av solen og falt ned fra et stilas på ca. 2 meter.…

Snøscooterulykke – nakkeskade.

Av Thomas Roander | 22. november 2016

Yrkesskade, Kvinne, Snøscooterulykke – nakkeskade. Delvis ervervsufør pga ulykken. Saken reiste spørsmål om årsakssammenheng pga flere tidligere traumer. Etter lange forhandlinger…