Du kan ha krav på erstatning

Dersom det er begått feil i den medisinske behandlingen du har mottatt, og du er påført en skade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda.

Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte, kan det værer aktuelt å kreve erstatning for utgifter, inntektstap, og menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse). Hvis noen dør som følge av feilbehandling kan det være aktuelt å kreve forsørgertapserstatning.

Du kan lese mer om pasientskade her.

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

I 2018 oppnådde Advokatfirmaet Roander & Co forlik/dom til fordel for våre klienter i 18 saker hvor det ble tatt ut søksmål for domstolene. Langt over 50 % av søksmålene har altså endt opp til fordel for våre klienter.

Ring oss for en uforpliktende prat om din sak

Thomas Roander
Advokat/partner/daglig leder
Mobil 971 71 388
thomas@roander.no
TelephoneCell phone
Lars Kjønniksen
Advokat/partner
Mobil 955 24 787
lars@roander.no
E-postTelefonCellphone
Janne Larsen
Advokat/partner
Mobil 951 01 788
 janne@roander.no
E-PostTelefonCellphone
Espen Seeberg
Advokat/partner
Mobil 977 35 986
E-post: espen@roander.no
E-Post

2 mill. i erstatning til tannlegesekretær!

Av admin | 22. mai 2017

Skadelidte jobbet i flere 10-år som tannlegesekretær i det offentlige. I disse årene var hun daglig, og i relativt stor…

Advokatfirmaet Roander & Co i nyhetene

Av admin | 20. mai 2017

Advokat Thomas Roander på Dagsnytt 18.3.2017: Hør klippet “Staten håver inn” her  Advokat Janne Larsen på Dagsnytt atten 16.03.2017: Hør…

Feildiagnostikk og feilbehandling i psykiatrien.

Av admin | 14. mai 2017

Feildiagnostikk og feilbehandling i psykiatrien. Dom fra Oslo tingrett 01.12.16.Kvinne, i dag over 50 år, var i perioden 2006-2009 innlagt…

Forsinket diagnostikk og feilbehandling i psykiatrien

Av admin | 14. mai 2017

Forsinket diagnostikk og feilbehandling i psykiatrien. Dom fra Sandefjord tingrett av 29.06.16.Etter fem års kamp mot NPE/PSN og to runder…

Har vunnet 7 rettsaker på rad mot Staten v/Pasientskadenemnda.

Av admin | 14. mai 2017

Har ført 7 pasientskadesaker for domstolene og vunnet alle – noen ved dom og noen ved rettsforlik/utenrettslig forlik rett før…

Er pasientenes rettssikkerhet i fare?

Av admin | 14. mai 2017

Kilde: Pasientsikkerhet KOMPETANSE OG LEDELSE Det ble etablert en egen offentlig ordning med pasientskadeerstatning i 1988. En god ordning når den fungerer…

Rekordstor erstatning

Av admin | 14. mai 2017

Rekordstor erstatning i barnesak etter 11 års kamp mot Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda Multifunksjonshemmet gutt tilkjent i overkant av 13,5…

Fødselsskadesak – erstatningsutmåling

Av admin | 14. mai 2017

Jente, 6 år. 100 % varig medisinsk invalid. Alvorlig cerebral parese, nedsatt hørsel og ernæringsvansker etter forsinket diagnostisering og behandling…

Yrkesskade mot Gjensidige forsikring. Samlet erstatning 3,7 mill.

Av admin | 14. mai 2017

Mann. Bygningsarbeider som fikk knust sitt ene bein i en gravemaskinulykke. Skaden ble godkjent som yrkesskade, og han fikk utbetalt…

Fødselsskade – både ansvar og utmålingssaken for rettsapparatet

Av admin | 14. mai 2017

  Gutt 6 år. Alvorlig hjerneskade med cerebral parece og mental retardasjon. 100 % varig medisinsk invalid og sterkt pleietrengende.…