Pasientskade – dødsfall som følge av forsinket diagnostikk av kreft

Advokat og partner Lars Kjønniksen
Advokat og partner Lars Kjønniksen

Pårørende til en kvinne i 60-årene meldte krav om erstatning til Norsk pasientskadeerstatning i 2014, med anførsel om forsinket diagnostikk og behandling av kreftsykdom. Norsk pasientskadeerstatning la til grunn at det forelå en forsinket behandling på 10 måneder, men at en tidligere diagnostikk og behandling ikke ville medført mulighet for helbredelse, og at kvinnen ville dødd av sin sykdom uansett. Det ble utmålt en mindre erstatning for en periode på ca. 10 måneder som følge av forsinkelsen. De etterlatte påklaget saken til Pasientskadenemnda. Pasientskadenemnda var enig med Norsk pasientskadeerstatning, og stadfestet vedtaket. De etterlatte kunne ikke akseptere denne konklusjonen, og saken ble bragt inn for tingretten. Under tingrettens behandling fikk vi gjennomslag for at det skulle oppnevntes en rettsoppnevnt sakkyndig. Den sakkyndige for retten konkluderte motsatt av hva den sakkyndige for Norsk pasientskadeerstatning hadde gjort, og mente at forsinkelsen på 10 måneder mest sannsynlig hadde fratatt kvinnen muligheten for varig helbredelse av sin kreftsykdom. Med bakgrunn i denne vurderingen, valgte Staten ved Pasientskadenemnda å erkjenne ansvar for dødsfallet og de etterlatte fikk sin rettmessige erstatning.

 

Vår referanse 2024 – advokat Lars Kjønniksen»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *