Nytt forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 2,2 mill.

Thomas Roander Advokat, partner og daglig lederAdvokat, partner og daglig leder
Thomas Roander Advokat, partner og daglig leder

En kvinne i 40 årene fikk komplikasjoner etter operasjon for hemoroider. Norsk Pasientskadeerstatning erkjente erstatningsansvar, men tilkjente kun kr 267.000,- i erstatning. NPE mente det ikke var behandlingsskaden som var årsak til kvinnens inntektstap. Pasientskadenemnda stadfestet NPEs vedtak. Stevning ble tatt ut. Kort tid før hovedforhandling var berammet, erkjente staten v/Pasientskadenemnda fullt erstatningsansvar og kvinnen fikk ytterligere kr 2,2 mill. i erstatning.  Erstatningen var i all hovedsak knyttet til påført og fremtidig inntektstap.

Vår sak 1952 – advokat Thoms Roander