Nakkeskade etter rideulykke – seier i tingretten mot Gjensidige

Kvinne deltok i ordinær ridetime på ridesenter i desember 2013. Under galopp snublet hesten uten forvarsel. Kvinnen ble kastet av og brakk nakken. Hun er i dag 100 % medisinsk invalid, sitter i rullestol. Ridesenteret hadde tegnet ansvarsforsikring i Gjensidige Forsikring ASA. Erstatningskrav ble fremmet mot selskapet med hjemmel i skadeserstatningsloven § 1-5, objektivt ansvar for dyr volder mot person. Gjensidige avslo kravet og anførte at kvinnen ved å delta på ridetime hadde akseptert risiko for personskader. Kvinnen fikk enstemmig medhold i Finansklagenemnda. Gjensidige tok saken videre til Oslo tingrett. Ved dom av 12.07.15 fikk kvinnen medhold i sitt erstatningskrav. Hun fikk også dekket sine saksomkostninger. Dommen er rettskraftig. Saken ble prosedert av advokat Espen Seeberg.