Medhold i Pasientskadenemnda – mislykket slankeoperasjon

Espen Seberg
Advokat Espen Seeeberg

Kvinne i tyveårene gjennomførte slankeoperasjon på norsk sykehus i 2012, på sviktende indikasjon. Operasjonen medførte kroniske magesmerter, sammenvoksninger og brokk. Pasienten falt ut av arbeidslivet og ble uføretrygdet. Saken ble meldt inn til Norsk pasientskadeerstatning, som høsten 2014 avslo erstatningskravet. Etter klage ble det høsten 2018 fattet omgjøringsvedtak i Pasientskadenemnda. Det ble anført at det forelå svikt i behandlingen, ved at sykehuset før operasjon burde innhentet uttalelse fra psykolog for å vurdere om fedmekirurgi var det rette valget for pasienten. Det er nå fremmet krav om millionerstatning for inntektstap.

Saken ble prosedert av advokat Espen Seeberg