Langvarig urinveisinfeksjoner

Kvinne (54) – langvarig urinveisinfeksjoner grunnet uoppdaget nyresten. Utviklet akutt nyrebekkenbetennelse med multiorgansvikt, omfattende nekroser i fingre/tær som delvis måtte amputeres og ble døv på ett øre. NPE/Pasientskadenemnda avslo erstatningsansvar. Både tingretten og lagmannsretten fant at det forelå erstatningsansvar ved at primærlegetjenesten ikke hadde gitt adekvat behandling. Anke til Høyesterett ble henvist til behandling, men anken trukket av Staten etter at den rettsoppnevnte erklæring forelå. Tilkjent erstatning på kr. 2,2 mill.