Jente født 2005

Fødselsskade. Alvorlig hjerneskade med cerebral parese. Kognitivt velfungerende. Stor betydelig funksjonshemming. Kommuniserer med blikkstyrt datamaskin. Ble tilkjent erstatning til pleie og omsorg (sosialmedisinske utgifter) fra Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda med årlig kr. 125.000,-. Dette ble ikke akseptert av klienten som tok ut stevning for Oslo tingrett. Tingretten økte erstatningen til årlig kr. 140.000,-. Heller ikke dette ble akseptert av klienten og dommen påanket. Borgarting lagmannsrett fastsatte erstatningen til rekordstore kr. 170.000,- pr. år. Dommen er påanket til Høyesterett av Staten v/Pasientskadenemnda.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *