Jente, fødseslsskadet 2002 

p.g.a. sviktende fødselshjelp. 100 % medisinsk invaliditet. Ansvar erkjente av Norsk Pasientskadeerstatning. Tvist om erstatningens størrelse vedrørende utgifter til tilpasning av ny bolig for familien og erstatning for ekstra hjelp og pleie. PSN satte boligerstatningen til kr. 1,1 mill. og årlig erstatning til hjelp og pleie til kr. 130.000,-. Påstevnet til tingretten som stadfestet boligerstatningen, men fastsatte den årlige erstatning for hjelp og pleie til kr. 155.000,-. Anke fra begge parter. Ikke rettskraftig. (Sak 27103)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *