Hjerneskade – spørsmål om årsakssammenheng

Advokat og partner Lars Kjønniksen
Advokat og partner Lars Kjønniksen

Saken gjaldt en kvinne tidlig i 50 årene som ble innlagt på sykehus med symptomer på natriummangel. Sykehuset startet behandling med natriumtilskudd, men justeringen skjedde for raskt. Natriumverdiene må ikke økes for raskt da dette medfører risiko for hjerneskade, noe som dessverre skjedde i dette tilfellet. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) konkluderte etter  å ha benyttet egen sakkyndig spesialist med at det forelå en svikt, i det natriumverdiene ble for raskt justert. Imidlertid konkluderte den sakkyndige og deretter NPE med at det ikke var årsakssammenheng mellom den for raske justeringen av natriumverdigene og pasientens hjerneskade. Det ble fra NPE hevdet at hjerneskaden ville oppstått uansett, og at denne skyldtes forhold hos pasienten selv. Saken ble påklaget til Pasientskadenemnda som opprettholdt vedtaket fra NPE, og saken ble bragt inn for tingretten. I forbindelse med rettssaken ble det innhentet en ny sakkyndig vurdering fra rettsoppnevnt spesialist. Den rettsoppnevnte sakkyndige  konkluderte med at det var årsakssammenheng mellom den for raske justeringen av natriumverdiene og pasientens alvorlige hjerneskade. Etter dette valgte Pasientskadenemnda å erkjenne ansvar i saken, og pasienten kan nå vente en stor erstatning for den betydelige skaden hun ble påført. Vår sak 2570

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *