Forsinket diagnostisering og behandling av ADHD

Mann f. 1970. Spørsmål om forsinket diagnostisering og behandling av ADHD. NPE og PSN la til grunn at diagnostiseringen og behandlingen hadde vært adekvat, og at skadelidtes plager skyldes andre årsaker. I forbindelse med at saken ble stevnet inn for tingretten, ble det begjært rettsoppnevnt sakkyndig, som konkluderte med at det forelå en forsinket diagnostisering og behandling over en periode på ca 12 år. Få dager før hovedforhandling erkjente staten v/Pasientskadenemnda erstatningsansvar, og saken ble trukket fra rettslig behandling. Partene forhandler nå om erstatningsutmålingen. (Sak 29063)