Forsinket diagnostikk og feilbehandling i psykiatrien

Forsinket diagnostikk og feilbehandling i psykiatrien. Dom fra Sandefjord tingrett av 29.06.16.Etter fem års kamp mot NPE/PSN og to runder i tingretten vant en 48 år gammel mann endelig frem med sitt erstatningskrav. Mann, i dag 48 år, ble feildiagnostisert og behandlet som Schizofren og ble uføretrygdet som følge av dette i 1997. Først i 2008 fikk han korrekt diagnose, bipolar lidelse, og adekvat behandling. Med riktig medisinering opplevde mannen en betydelig bedring, og følte at han fikk livet tilbake.I 2011 fremmet han krav om erstatning. Etter avslag i NPE og PSN vant han i 2012 frem i tingretten. Han fikk tilkjent kr 50 000 for diverse utgifter i erstatning i NPE. Vedtaket ble stadfestet at PSN. Forvaltningen mente at han uansett, med sin grunnlidelse, ikke ville ha kommet i arbeid, og uansett ikke hadde tap av livsutfoldelse (ikke krav på menerstatning.)Etter ny prøving for tingretten vant mannen fram og fikk over 2 millioner kroner i erstatning. Dommen er rettskraftig.

Sak 07911