Fødselsskade – medhold i Vestfold tingrett – dom av 08.07.19

Advokat, partner Janne Larsen
Advokat, partner
Janne Larsen

Under fødsel ble barnet påført en nerveskade i høyre skulder (plexusskade).

Spørsmål for retten var om skaden kunne ha vært unngått, og om skaden skyldes svikt i fødselshjelpen.

Retten la til grunn at mor burde ha vært forløst med planlagt keisersnitt, evt. under fødsel og at nerveskaden da ville ha vært unngått.

Retten fant også at selve forløsningen med tang ikke ble utført i tråd med god medisinsk praksis.

Retten påpeker svikt i behandlingen på flere områder, og barnet fikk rett til erstatning.

Med vennlig hilsen
Janne Larsen
Advokat/partner