Feiloperasjoner ved Sykehuset Sørlandet – Flekkefjord og Kristiansand sykehus

Vi bistår flere pasienter med ortopediske problemstillinger som har kommet til skade ved sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand. Sakene er bl.a. omtalt av NRK. Det er grunn til å tro at mange pasienter har blitt utsatt for feilbehandling ved sykehusene. Mange av disse pasientene vil kunne har rett til erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det kan synes som at den medieomtalte kirurgen har behandlet pasienter også etter at sykehusledelsen ble kjent med utfordringene knyttet til manglende kompetanse og risiko for nye skadetilfeller.  Mange av skadene oppsto i forbindelse med mindre og rutinemessige inngrep, og hvor pasientene kan ha lidt store tap, både i form av tapte inntekter og utgifter.

Dersom du er i tvil om du har blitt feilbehandlet, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi kan i disse sakene tilby bistand på såkalte «no cure, no pay-vilkår». Dette innebærer at du kan få din sak vurdert hos oss, samt hjelp til å melde skade uten risiko for kostnader i fall et erstatningskrav ikke fører frem. Dersom du er tilkjent erstatning fra NPE, vil du har rett til gratis advokatbistand i forbindelse med erstatningsoppgjøret.

Våre advokat har alle lang erfaring med pasientskadesaker, og alle har tidligere jobbet i Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda (Helseklage).