Fall fra hest – alvorlige bruddskader – Gjensidige aksepterer ansvar

Espen Seberg
Advokat Espen Seeeberg

Tyve år gammel kvinne deltok i et feltritt sommeren 2014 på en hest som tilhørte et ridesenter. Under rittet «bukket» hesten under galopp, hvilket medførte at kvinnen ble kastet av og hun fikk flere alvorlige brudd i venstre arm og skulder. Skaden medførte varig men og kvinnen måtte avbryte sine veterinærstudier i utlandet. Det ble fremmet krav om erstatning til forsikringsselskapet etter skadeserstatningslovens § 5-1, som regulerer ansvar for skader som dyr volder på person. Selskapet avslo erstatningskravet, med den begrunnelse at alle ryttere aksepterer risiko for skader når de setter seg på en hest. Våren 2018 var en lignende sak oppe i Høyesterett, med positivt resultat for skadelidte. Dommen medførte at forsikringsselskapet aksepterte erstatningsansvar også i foreliggende sak. Det er nå fremmet krav om millionerstatning for avbrutt utdannelse og inntektstap på vegne av kvinnen.

Saken ble prosedert av advokat Espen Seeberg.