Våre advokater arbeider kun med personskadeerstatning, herunder yrkesskadeerstatning. Er du utsatt for en ulykke under utøvelsen av ditt yrke, kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Etter yrkesskadeforsikringsloven fra 1989 er arbeidsgiver pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Denne forsikringen vil dekke tap som oppstår som følge av skaden. Rett til erstatning under yrkesskadeforsikringen forutsetter normalt at skaden er godkjent som yrkesskade av NAV.

Med yrkesskade menes skade oppstått ved arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Også yrkessykdommer er som hovedregel omfattet. Hva som er slik skade/sykdom kan noen ganger være uklart. Vi anbefaler deg som er utsatt for en yrkesskade å ta kontakt med advokat slik at alle frister blir overholdt. Normalt vil utgifter til advokat bli dekket av yrkesskadeforsikringen.

Frist for å melde skaden - Foreldelse
Det er et vilkår for godkjennelse av skaden som yrkesskade, at skaden er meldt NAV innen 1 år etter at arbeidsulykken skjedde eller du ble klar over årsaken til skaden/sykdommen. Uavhengig av denne meldefristen, løper det i forhold til yrkesskadeforsikringen en foreldelsesfrist på 3 år fra utløpet av det kalenderår du blir klar over at du er påført en yrkesskade.

Hva kan du kreve erstattet ved yrkesskade?
Erstatningsutmålingen under yrkesskadeforsikringen skjer dels etter standardiserte regler i forskrift om erstatning for yrkesskade.

Noen aktuelle yrkesskade saker

Yrkessykdom – erstatning for løsemiddelskade – Tryg Forsikring

Av Espen Seberg

Skadelidte – en bilmekaniker i femtiårene – pådro seg yrkessykdom i form av løsemiddelskade. Han var ansatt på Tusenfryd i årene…

Baker ventet over 10 år på yrkesskadeerstatning

Av Thomas Roander

En baker utviklet etter mange år i yrket en alvorlig melastma. 100 % uføretrygdet. Godkjent som yrkessykdom i Nav. Varig…

2 mill. i erstatning til tannlegesekretær!

Av admin

Skadelidte jobbet i flere 10-år som tannlegesekretær i det offentlige. I disse årene var hun daglig, og i relativt stor…

Yrkesskade mot Gjensidige forsikring. Samlet erstatning 3,7 mill.

Av admin

Mann. Bygningsarbeider som fikk knust sitt ene bein i en gravemaskinulykke. Skaden ble godkjent som yrkesskade, og han fikk utbetalt…

Trafikkulykke – utvikling av Post Traumatisk Stress Syndrom

Av admin

Polsk lastebilsjåfør på 55 år var involvert i en trafikkulykke, da en suicidal person hoppet ned fra en bro over…

Rosenborgsaken ved NTNU i Trondheim

Av admin

Studenter og ansatte jobbet med livsfarlige kreftfremkallende stoffer i en provisorisk laboratoriebygning på 70- og 80-tallen. Vi har representert 11…

Rosenborg-saken

Av Thomas Roander

Rosenborg-saken ved NTNU i Trondheim hvor flere studenter på 1970- og 80-tallet ble eksponert for kreftfremkallende stoffer under studieforsøk på laboratoriet.…

Skadet ifm sprengningsulykke

Av Thomas Roander

Mann (33), skadet ifm sprengningsulykke i forsvaret. Betydelige fysiske og psykiske skader. Spørsmål om avkorting av erstatningen pga forhold på skadelidtsiden…

Skadet under førstegangstjenesten

Av admin

Mann (31), skadet under førstegangstjenesten under fotballtrening. Prolaps i ryggen, betydelig smerteproblematikk. Erstatningsansvar erkjent. Tilkjent en samlet erstatning i overkant av…

Skadet hånden med kniv på jobb

Av admin

Kvinne (49). Skadet hånden med kniv på jobb. Forsikringsselskapet tilkjente henne yrkesvalgshemmingserstatning med kr. 450.000,- og avviste ytterligere erstatningsutbetaling. Saken ble…