Advokatfirmaet Roander & Co har mer enn 30 års erfaring med fødselsskadesaker – både ansvarsvurderinger og erstatningsutmålinger. Advokatfirmaet er ledende i Norge innenfor fagfeltet. Vi har prosedert et betydelig antall fødselsskadesaker for domstolene, og har svært gode resultater å vise til.

Advokatfirmaet Roander & Co har god kjennskap til de medisinske fagmiljøene, noe som er avgjørende for sakenes utfall. I årenes løp har svært mange fødselsskadede barn fått sin rettmessige erstatning etter å ha blitt bistått av oss. Advokatfirmaet har i stor grad bidratt til at erstatningsnivåene i fødselsskader har økt betydelig de siste 10 årene.

Krav om erstatning etter fødselsskade meldes i først omgang til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som vurderer hvorvidt barnet har krav på erstatning. Avslag på krav om erstatning kan påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Dersom avslaget opprettholdes kan saken bringes inn for domstolene. Når ansvarsgrunnlaget er på plass starter arbeidet med utmåling av erstatningens størrelse. Dette behandles først i NPE. Dersom NPEs utmåling ikke er akseptabel, kan vedtaket påklages. PSN kan stadfeste NPEs vedtak eller øke erstatningen. PSN kan ikke redusere erstatningen. Dersom heller ikke PSNs utmålingsvedtak er akseptabelt, kan saken bringes inn for domstolene.

Vi erfarer at relativt mange fødselsskadesaker bringes inn for domstolene. Dette henger sammen med skadenes alvorlighetsgrad og at man ofte ikke kan slå seg til ro med den medisinske- og juridiske utredningen i forvaltningen (NPE og PSN).

Har du et barn som kan være skadet under fødselen, eller trenger du bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen – ta kontakt med oss for en uforpliktende/kostnadsfri samtale og vurdering av saken.

Noen aktuelle saker fødselsskader

Jente født 2005

Fødselsskade. Alvorlig hjerneskade med cerebral parese. Kognitivt velfungerende. Stor betydelig funksjonshemming. Kommuniserer med blikkstyrt datamaskin. Ble tilkjent erstatning til pleie…

Jente, født 1997

Medfødt hjertefeil krevde umiddelbar operasjon etter fødsel. Komplikasjon med kraftig blodtrykksfall og lave oksygenverdier i blodet. Alvorlig hjerneskade, CP, epilepsi.…

Jente, fødseslsskadet 2002 

p.g.a. sviktende fødselshjelp. 100 % medisinsk invaliditet. Ansvar erkjente av Norsk Pasientskadeerstatning. Tvist om erstatningens størrelse vedrørende utgifter til tilpasning…

Millionerstatning etter fødselsskade

Tidsbruken under katastrofekeisersnittet var større enn det som kunne forventes. Følgende av dette medførte at pike (4) i dag er…

Påkjørt før han ble født

lagt inn 10. des. 2015, 20:03 av Thomas Roander Gutt (12) er tilkjent millionerstatning etter trafikkulykke før han ble født.…

Fødselsskade – medhold i Borgarting lagmannsrett

lagt inn 10. des. 2015, 20:04 av Thomas Roander   [ oppdatert 10. des. 2015, 20:04 ] Saken er avsluttet…

Jente, fødselsskadet 2003

100 % medisinsk invaliditet. Erstatningsansvar avslått av NPE og PSN. Saken påstevnet til tingretten som ved dom i desember 2007…

Gutt, født 2004

100 % medisinsk invaliditet p.g.a. oksygensviktskade. Avslag på erstatningsansvar av NPE og Pasientskadenemnda. Påstevnet til retten. Ny sakkyndig oppnevnt etter…