Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

Advokatfirmaet Roander & Co har de siste 20 årene oppnådd forlik/dom til fordel for våre klienter i langt mer enn halvparten av de saker det har vætt tatt ut søksmål for domstolene. Dette sier mye om hvor store mørketall/hvor mange pasienter som uriktig får avslag på sine erstatningskrav/ikke får den erstatning de har krav på. Vi tror mye av grunnen til våre gode resultatene er vår erfaring med pasientskadesaker samt vårt kjennskap til de medisinske fagmiljøer. Du kan lese mer om våre saker for domstolene her på nettsiden. Dersom du ønsker å få en vurdering av din sak, tilbyr vi gratis gjennomgang og vurdering av saken din.