Covid-19 ved Sykehuset i Telemark, Skien

Som omtalt på Dagsrevyen 18.01.21 her flere pasienter blitt smittet av Covid-19 ved Sykehuset i Telemark, Skien, og hvor flere pasienter har dødd som følge av smitten. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i flere saker konkludert med at de etterlatte i slike tilfeller vil kunne ha krav på erstatning. NPE vil i slike tilfeller dekke utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsoppgjøret. Pårørende og etterlatte vil kunne ha krav på erstatning også ved Covid-dødsfall ved smitte på sykehjem og  sykehus.  Vi oppfordrer pårørende/etterlatte om å ta kontakt med NPE for å melde sine krav. Om ønskelig bistår vi gjerne med juridisk bistand.

Ring oss for en uforpliktende prat på 22 70 89 89