Bivirkninger av medisiner mot Parkinsonssykdom

Advokat og partner Lars Kjønniksen
Advokat og partner Lars Kjønniksen

Vårt firma har den senere tid fått en rekke saker som omhandler impulskontrollforstyrrelser etter medisiner mot Parkinsons sykdom. Det er etter hvert blitt godt kjent at medisingruppen dopamin agonister, har forårsaket impulskontrollforstyrrelser hos pasientene som har brukt og bruker disse medisinene. Impulskontrollforstyrrelsene kan opptre på flere måter, og kan slå ut i både spillegalskap, sexavhengighet, overdreven shopping mv., med store økonomiske konsekvenser for den det gjelder, samt ikke minst pasientens pårørende. Disse bivirkningene kommer i tillegg til de alvorlige besvær som selve Parkinsonssykdommen medfører. For mange pasienter har det vært forbundet med tabu å fortelle om sine problemer til lege, familie mv., og ofte kommer problemene for dagen når de økonomiske problemene har blitt uoverkommelige. Mange pasienter opplever skam og alvorlige psykiske lidelser i kjølvannet av de økonomiske disposisjonene de har foretatt seg.

Vårt firma har tett kontakt med Parkinsonsforbundet og har bistått en rekke pasienter med å fremme krav mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Grunnlaget for kravene er oftest at forskrivende lege ikke har informert hverken pasienten eller pårørende om risikoen for å utvikle impulskontrollforstyrrelser som spillegalskap mv., og dette har i mange saker heller ikke blitt fulgt opp underveis i behandlingen av selve sykdommen. NPE har i en rekke saker konkludert med at det foreligger svikt og at impulskontrollforstyrrelsene kunne vært unngått ved mer informasjon og oppfølging. Imidlertid har NPE til nå konkludert med at de økonomiske tapene ikke er erstatningsrettslig påregnelige, og derfor avslått kravene. Flere av sakene er nå blitt behandlet hos klageinstansen (Pasientskadenemnda), som har omgjort flere saker til fordel for pasientene, og lagt til grunn at det foreligger både svikt og årsakssammenheng mellom svikten og skader i form av f.eks spillegalskap.

Hvilken erstatning den enkelte pasient vil kunne få, dvs. erstatning for pådratt spillegjeld mv., er nå til vurdering hos NPE i flere saker.

Dersom du selv eller pårørende har lignende opplevelser, er det bare å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.»

 

Med vennlig hilsen

Lars Kjønniksen

Advokat/partner