Spørsmål om erstatningsansvar etter rimelighetsregelen – særlig stor eller uventet skade, pskl § 2 tredje ledd.

Advokat, partner
Janne Larsen

Gallesteinsanfall

Borgarting lagmannsretts dom av 18.05.18 –

Saken gjaldt en kvinne, som 37 år gammel fikk et akutt gallesteinsanfall, og ble operert for dette. Hun fikk etter inngrepet betydelige smerter og ble delvis inkontinent for avføring. Hun var på skadetidspunktet ikke i arbeid på grunn av omsorg for sine barn.  Skadeomfanget  ble anslått til cirka 50 % varig medisinsk invaliditet og hun ble etter hvert innvilget 100% uføretrygd. Det var ingen andre årsaker til hennes ervervsuførhet. Lagmannsretten fant at skadeomfanget overskred «tålegrensen» og at hun var påført en særlig stor eller uventet skade. Kvinnen fikk medhold i lagmannsretten. Saken verserte i 8 år i systemet og staten anket ikke dommen. Saken er under utmåling i NPE.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *