4 unødvendige reoperasjoner

Kvinne (60). Norsk Pasientskadeerstatning erkjente erstatningsansvar for følgende av 4 unødvendige reoperasjoner i høyre hofte og tilkjente henne kr. 200.000,- i erstatning for påførte og fremtidige utgifter. Hun ble ikke erkjent ménerstatning eller erstatning for inntektstap. Saken ble påstevnet til Oslo tingrett, som tilkjente henne ytterligere kr. 204.000,- i erstatning (inntektstap, ménerstatning og noe utgifter). (sak 27058)