Flere tilfeller av feilbehandling ved Sørlandet sykehus, HF

Thomas Roander Advokat, partner og daglig leder
Thomas Roander
Advokat, partner og daglig leder

Mange har sikkert fått med seg NRK sin tidligere omtale av  saken hvor en rekke pasienter har blitt påført til dels alvorlige skader etter feilbehandling ved Sørlandet Sykehus, Flekkefjord og Kristiansand. Fylkesmannen og Helsetilsynet har opprettet tilsynssak mot Helseforetaket.

Vi har mottatt en rekke henvendelser fra pasienter som har fått skader etter behandlingen ved sykehusene, og mange av disse er nå endelig innvilget rett til erstatning.

Vi oppfordrer alle som har fått behandling ved Sørlandet sykehus eller andre sykehus, og som opplever at resultatet ikke er som ønsket, om å tak kontakt. Vi bistår pasienter over hele landet, og våre advokater er blant landets fremste på pasient- og personskadesaker.  

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.»