Spesialister i erstatningrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Blandt landets fremste

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Vi har jobbet med personskader i over 30 år Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker.

Noen aktuelle saker

Kenneth tok cocktail av piller hver dag i 25 år – ble narkoman av pillene legen skrev ut

Av Janne Larsen | 3. desember 2017

Kilde :TV2.NO av Margrethe Håland Solheim SAKSØKER STATEN: Kenneth tok cocktail av piller hver dag i 25 år – ble…

Pasientskade –  tap av restervervsevne etter behandlingsskade– erstatning for fremtidig inntektstap

Av Espen Seberg | 3. desember 2017

Gutt f. 1994, medfødt cerebral parese og høyresidige lammelser. Innvilget ung ufør. Feiloperert i 2010, tre dager etter at han…

Omgjøring i Pasientskadenemnda – mangelfull journal

Av admin | 2. november 2017 | 0 kommentarer

«Pasientskadenemnda omgjorde i sak PSN-2016-5863 vedtak fra NPE og ga en kvinne på 77 år medhold i krav om erstatning…

Sykkel ulykke – lastebil mot syklist – bistandsadvokat – trafikkulykke

Av admin | 2. november 2017

Advokatfirmaet Roander & Co bistår en syklist som ble alvorlig skadet da han ble påkjørt av en stor lastebil i…

Seier i Lagmannsretten

Av Janne Larsen | 27. oktober 2017

Borgarting lagmannsrett ga en kvinne medhold i at det forelå pasientskade som følge informasjonssvikt. Kvinnen hadde påvist Bechterevs sykdom og…

Må man gå rettens vei for å få full pasientskadeerstatning?

Av Thomas Roander | 7. oktober 2017

Domstolsbehandling kan være krevende: Det tar tid, koster penger og det kan være en belastende prosess for den som er…

Terminerstatning

Av Espen Seberg | 25. august 2017

Mann født i 1960 med en meget komplisert og alvorlig sykdomstilstand. Han fikk diagnostisert kreft i halsmandlene våren 2010. På…

Pasientskadenemda ga seg en uke før hovedforhandling

Av Thomas Roander | 25. august 2017 | 0 kommentarer

Jente 18 år som utviklet en synshemming (Amblyopi) på sitt det ene øye som følge av at hun ikke ble…

Rekordøkning etter klagebehandling av pasientskadesak

Av admin | 29. juni 2017

Kvinne fikk medhold for forsinket diagnostisering og behandling av hjerneinfarkt. Behandlingsskaden førte til nedsatt fysisk funksjon, konsentrasjonsevne og hukommelse. I…

Påkjørt mens hun krysset fotgjengerfelt

Av Thomas Roander | 22. mai 2017

Kvinne påkjørt mens hun krysset fotgjengerfelt. Komplisert ankelbrudd og psykiske plager. Etter 5 års kamp mot If, avslo selskapet kvinnens erstatningskrav.…