Spesialister i erstatningrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Blandt landets fremste

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Vi har jobbet med personskader i over 30 år Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker.

Noen aktuelle saker

DOM FRA HEDMARKEN TINGRETT 26.01.18

Av admin | 30. januar 2018 | 0 kommentarer

  Snorkeoperasjon ga rett til erstatning – pasientskade – informasjonssvikt Mann 64 år gjennomgikk i 2006-2007 operative inngrep mot snorking.…

FERSK DOM FRA GLÅMDALEN TINGRETT 29.01.18

Av Janne Larsen | 30. januar 2018

Legepåført misbruk av benzodiazepiner førte til avhengighet som ble opprettholdt av leger gjennom 20 år. Retten ga mannen fullt medhold.…

REKORDHØY ERSTATNING – ETTER GJENTATT FEILBEHANDLING 

Av admin | 24. januar 2018

REKORDHØY ERSTATNING – ETTER GJENTATT FEILBEHANDLING – og flere års kamp mot Norsk Pasientskadeerstatning. En småbarnsfar, som aldri tidligere hadde…

Trafikkulykke – nakkesleng, whiplashskade

Av Thomas Roander | 23. desember 2017 | 0 kommentarer

Mann, ca 20 år, påkjørt skrått fra siden, utviklet nakke/hodesmerter etter ulykken. Skadelidte måtte avbryte elektrikerutdanning og kom forsinket ut…

Ny seier over Pasientskadenemnda 

Av Thomas Roander | 23. desember 2017

Gutt på 7 år tilkjent tilleggserstatning på kr 2,3 mill – barneerstatning etter fødselsskade. Sak for Oslo tingrett. Gutt, født…

Gis riktig erstatning etter pasientskade?

Av Thomas Roander | 23. desember 2017

Pasienten har krav på full erstatning for sitt økonomiske tap etter en pasientskade. Dette betyr i praksis at pasienten skal…

Kenneth tok cocktail av piller hver dag i 25 år – ble narkoman av pillene legen skrev ut

Av Janne Larsen | 3. desember 2017

Kilde :TV2.NO av Margrethe Håland Solheim SAKSØKER STATEN: Kenneth tok cocktail av piller hver dag i 25 år – ble…

Pasientskade –  tap av restervervsevne etter behandlingsskade– erstatning for fremtidig inntektstap

Av Espen Seberg | 3. desember 2017

Gutt f. 1994, medfødt cerebral parese og høyresidige lammelser. Innvilget ung ufør. Feiloperert i 2010, tre dager etter at han…

Omgjøring i Pasientskadenemnda – mangelfull journal

Av admin | 2. november 2017 | 0 kommentarer

«Pasientskadenemnda omgjorde i sak PSN-2016-5863 vedtak fra NPE og ga en kvinne på 77 år medhold i krav om erstatning…

Sykkel ulykke – lastebil mot syklist – bistandsadvokat – trafikkulykke

Av admin | 2. november 2017

Advokatfirmaet Roander & Co bistår en syklist som ble alvorlig skadet da han ble påkjørt av en stor lastebil i…