Spesialister i erstatningrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Blandt landets fremste

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Vi har jobbet med personskader i over 30 år Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker.

Noen aktuelle saker

Rekordøkning etter klagebehandling av pasientskadesak

Av admin | 29. juni 2017

Kvinne fikk medhold for forsinket diagnostisering og behandling av hjerneinfarkt. Behandlingsskaden førte til nedsatt fysisk funksjon, konsentrasjonsevne og hukommelse. I…

Påkjørt mens hun krysset fotgjengerfelt

Av Thomas Roander | 22. mai 2017

Kvinne påkjørt mens hun krysset fotgjengerfelt. Komplisert ankelbrudd og psykiske plager. Etter 5 års kamp mot If, avslo selskapet kvinnens erstatningskrav.…

2 mill. i erstatning til tannlegesekretær!

Av admin | 22. mai 2017

Skadelidte jobbet i flere 10-år som tannlegesekretær i det offentlige. I disse årene var hun daglig, og i relativt stor…

Advokatfirmaet Roander & Co i nyhetene

Av admin | 20. mai 2017

Advokat Thomas Roander på Dagsnytt 18.3.2017: Hør klippet «Staten håver inn» her  Advokat Janne Larsen på Dagsnytt atten 16.03.2017: Hør…

Feildiagnostikk og feilbehandling i psykiatrien.

Av admin | 14. mai 2017

Feildiagnostikk og feilbehandling i psykiatrien. Dom fra Oslo tingrett 01.12.16.Kvinne, i dag over 50 år, var i perioden 2006-2009 innlagt…

Forsinket diagnostikk og feilbehandling i psykiatrien

Av admin | 14. mai 2017

Forsinket diagnostikk og feilbehandling i psykiatrien. Dom fra Sandefjord tingrett av 29.06.16.Etter fem års kamp mot NPE/PSN og to runder…

Har vunnet 7 rettsaker på rad mot Staten v/Pasientskadenemnda.

Av admin | 14. mai 2017

Har ført 7 pasientskadesaker for domstolene og vunnet alle – noen ved dom og noen ved rettsforlik/utenrettslig forlik rett før…

Er pasientenes rettssikkerhet i fare?

Av admin | 14. mai 2017

Kilde: Pasientsikkerhet KOMPETANSE OG LEDELSE Det ble etablert en egen offentlig ordning med pasientskadeerstatning i 1988. En god ordning når den fungerer…

Rekordstor erstatning

Av admin | 14. mai 2017

Rekordstor erstatning i barnesak etter 11 års kamp mot Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda Multifunksjonshemmet gutt tilkjent i overkant av 13,5…

Fødselsskadesak – erstatningsutmåling

Av admin | 14. mai 2017

Jente, 6 år. 100 % varig medisinsk invalid. Alvorlig cerebral parese, nedsatt hørsel og ernæringsvansker etter forsinket diagnostisering og behandling…